Jako spółka audytorska tj. posiadająca wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, od 1994 roku świadczymy usługi badania sprawozdań finansowych.
Powierzenie nam prowadzenia ksiąg rachunkowych to komfort przeniesienia własnej odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe oraz za prawidłowość danych bilansowych.
Grono naszych klientów zasila grupa firm nieprowadzących księgowości w formie ksiąg rachunkowych.
W celu uniknięcia kosztów personelu kadrowo-płacowego oraz w celu przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenia z pracownikami, firmy z obszaru całego kraju oprócz usług księgowych powierzają naszym specjalistom czynności z zakresu kadr i płac.
Oprócz cyklicznie organizowanych szkoleń specjalistycznych z zakresu problematyki podatkowej i bilansowej w tym szkolenia dla biur rachunkowych, prowadzimy szkolenia na zlecenie Prezydenta Miasta Łodzi dla łódzkich przedsiębiorców.
Od 20 lat przeprowadzamy audyty podatkowe. Usługi te polegają na szczegółowej analizie poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych w zakresie wszystkich podatków.
Dla banków, instytucji finansujących przedsięwzięcia z środków Unii Europejskiej oraz dla samych przedsiębiorców realizujemy od 20 lat usługi eksperckie.
Jako jedna z pierwszych firm w Polsce rozpoczęliśmy opracowywanie wniosków o udzielenie dofinansowania z środków pochodzących z Unii Europejskiej.
W ramach naszego zespołu działają dwie zewnętrzne kancelarie prawne. Kancelaria Radcy Prawnego Marty Grudzińskiej oraz Kancelaria Adwokacka Przemysława Wiśniewskiego.